THE SUN คีมจับอ๊อก หัวเชื่อมจับลวด รุ่น 33 NEW! BEST CHOICE

฿386฿445

  • คีมจับอ๊อก เดอะซัน รุ่น 33 NEW! BEST CHOICE สำหรับใช้จับลวดเชื่อมต่อชุดเข้าสายเชื่อมและตู้เชื่อม
  • งานเชื่อมไฟฟ้า วัสดุมีความแข็งแรง ทนทาน เนื้องานเชื่อมได้คุณภาพ
  • สำหรังงานหนัก เหมาะสำหรับงานเชื่อมต่อเนื่อง มืออาชีพชอบใช้
ล้างค่า