นโยบายด้านคุกกี้ คือนโยบายที่จัดทำขึ้นเพื่อระบุเวลาและสาเหตุที่มีการใช้คุกกี้ ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้บริการออนไลน์ (‘เว็บไซต์’) ของเรา การเปิด บล็อคและลบคุกกี้

คุกกี้ คืออะไรและมีการทำงานอย่างไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกดาวน์โหลด ไปยังอุปกรณ์ของคุณ ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ใช้เพื่อให้สะดวกในการสืบค้นเนื้อหาจากเว็บไซต์ โดยจะจดจำค่าการใช้งานของคุณ และทำให้การใช้งาน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจว่า โฆษณาออนไลน์ที่คุณเห็น จะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และตรงกับความสนใจของคุณ

เราอาจใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง:

  • คุกกี้การทำรายการ – ซึ่งจะแฝงอยู่เฉพาะระหว่างการทำรายการสืบค้นในปัจจุบันและหมดอายุภายในระยะเวลาไม่นาน หลังจากเลือกปิดเบราเซอร์แล้ว คุกกี้การทำรายการทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง
  • คุกกี้ถาวร – เป็นคุ้กกี้ที่จะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคุ้กกี้
  • คุกกี้จากภายนอก – ใช้โดยผู้ดำเนินการภายนอกที่ได้รับอนุญาต

คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ถูกจัดแบ่งประเภทตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือสำหรับคุ้กกี้ของหอการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (International Chamber of Commerce United Kingdom Cookie)

คุ้กกี้ที่เราใช้อาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

หมวดที่ 1: คุ้กกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุ้กกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลรถเข็นสินค้าของคุณระหว่างการจัดซื้อ หรือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการนำเสนอข้อมูลเฉพาะท้องถิ่น (จัดแปล) ได้อย่างสอดคล้องกับพื้นที่

การตอบรับคุ้กกี้เหล่านี้ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ ดังนั้นหากคุณตั้งค่าเบราเซอร์ให้บล็อคคุ้กกี้ทั้งหมด เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

หมวดที่ 2: คุ้กกี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

คุ้กกี้เหล่านี้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (เช่น หน้าที่สืบค้นบ่อยที่สุด ลิงค์สืบค้นที่ใช้ จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ฯลฯ) ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ จะเป็นข้อมูลแบบคละรวมซึ่งไม่มีการระบุตัวตนแต่อย่างใด

คุ้กกี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ที่ใช้กับเว็บไซต์ของเราอาจมีการจัดการ โดยผู้ให้บริการจากภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้คุ้กกี้เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

หากมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการจัดวางคุ้กกี้เหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ใช้งานของคุณ

หมวดที่ 3: คุ้กกี้เพื่อรองรับการทำงาน

คุ้กกี้นี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณมี (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษาหรือภูมิภาคที่อาศัย ฯลฯ) และใช้เพื่อรองรับการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการจัดวางคุ้กกี้เหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ใช้งานของคุณ

หมวดที่ 4: คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและคุ้กกี้สื่อโฆษณา

เป็นคุ้กกี้ที่มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เพื่อจัดหาข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะพบเนื้อหาโฆษณา และเพื่อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา คุ้กกี้เหล่านี้ถูกจัดวางไว้โดยบริษัท หรือเครือข่ายโฆษณาโดยได้รับอนุญาตจากบริษัท โดยจะจดจำว่าคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้จะถูกแชร์กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น บริษัทโฆษณาที่สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดส่งโฆษณาและ/หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์ของตนที่สอดคล้องกับผู้ใช้ คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือคุ้กกี้โฆษณามักจะเชื่อมโยงกับส่วนการทำงานของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยหน่วยงานอื่น หากคุณเคยแสดงความสนใจรับข่าวสารจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา เราอาจใช้คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดของเราที่คุณสนใจ คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้จะทำงานระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น และจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่คุณให้ความสนใจ

หากคุณไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เราก่อนหน้านี้ ในการแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา คุ้กกี้เหล่านี้จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ หากไม่มีความยินยอมดังกล่าว คุ้กกี้เหล่านี้จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์แบบไม่ระบุตัวเกี่ยวกับหน้าที่เยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา

หากมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการจัดวางคุ้กกี้เหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ใช้งานของคุณ

คุ้กกี้จากภายนอก

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชม ของเราดีขึ้น บริษัทอาจใช้แอพพลิเคชั่น หรือฟังก์ชั่นการทำงานจากภายนอก (เช่น เครือข่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการระบบวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูลทางเว็บ ฯลฯ) ร่วมด้วย ฟังก์ชั่น การทำงานเหล่านี้อาจกำหนดให้บุคคลภายนอก จัดทำคุ้กกี้ไว้ในระบบของคุณ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ คุ้กกี้เหล่านี้อาจเป็นคุ้กกี้เพื่อวิเคราะห์สถิติ / เสริมประสิทธิภาพการทำงาน หรือ คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย / โฆษณา ทั้งนี้บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก ดังกล่าวใช้คุ้กกี้เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น หากคุณเคยให้ความยินยอมในการรับข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเราและเข้าชมเว็บไซต์ ผ่านลิงค์ในอีเมลที่ได้รับจากเรา เราจะใช้คุ้กกี้จากภายนอก เพื่อบันทึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความสนใจ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บได้จะเป็นแบบคละรวม และไม่มีการเปิดเผยตัว ยกเว้นในกรณีที่ระบุไปนี้เท่านั้น

หากมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการจัดวางคุ้กกี้เหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ใช้งานของคุณ

จะยอมรับ บล็อคหรือลบคุ้กกี้ได้อย่างไร

เบราเซอร์โดยปกติจะเปิดรับคุ้กกี้เป็นค่าเริ่มต้น โดยสามารถกำหนดค่าให้บล็อคคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนมีการติดตั้งคุ้กกี้ในเบราเซอร์ของคุณ

คุณสามารถลบคุ้กกี้ที่ถูกติดตั้งไว้ ในโฟลเดอร์คุ้กกี้สำหรับเบราเซอร์ของคุณ เพียงแค่คลิกที่ “Help” จากเบราเซอร์ และพิมพ์คำว่า “Cookies” เพื่อค้นหาวิธีการเปิด บล็อคหรือลบคุ้กกี้

หากคุณปิดคุ้กกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ และหน้าเว็บบางส่วนอาจทำงานผิดไปจากปกติ

มีการตรวจสอบว่าผู้ใช้เปิดอีเมลของเราหรือไม่

อีเมลที่ส่งจากเรา หรือโดยพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของบริษัทอาจมี “พิกเซลกราฟิก” ซึ่งเมื่อปรากฏขึ้นในอีเมล จะทำให้เราทราบว่า มีการเปิดอีเมลหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการคลิกเลือกลิงค์ หรือข้อความโฆษณาในอีเมลดังกล่าว บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อประเมินว่า อีเมลของเรามีความน่าสนใจ สำหรับผู้ใช้หรือไม่ หรือเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้ที่ไม่เปิดอีเมลต้องการรับอีเมลต่อไปอีกหรือไม่ เป็นต้น พิกเซลกราฟิกนี้จะถูกลบทิ้งเมื่อมีการลบอีเมลดังกล่าว หากไม่ต้องการให้เราตรวจสอบว่าคุณเปิดอีเมล หรือคลิกที่ลิงค์ใด ๆ จากเราหรือไม่ กรุณาคลิกที่ลิงค์ “unsubscribe” ในอีเมลที่คุณได้รับ หากคุณยกเลิกการสมัครรับบริการ คุณจะไม่ได้รับอีเมลเหล่านี้อีกต่อไป

ความยินยอมของคุณ

หากมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการติดตั้งคุ้กกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการตอบรับคุ้กกี้นี้ระหว่างการใช้เว็บไซต์ของเรา ให้:

  1. เปลี่ยนค่าเบราเซอร์เพื่อบล็อคคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
  2. หยุดใช้เว็บไซต์ของเรา

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้บ้างหรือไม่

นโยบาย ด้านคุกกี้ นี้ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเดือนตุลาคม 2019 โดยอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย สำหรับคุ้กกี้นี้เพิ่มเติมเป็นครั้งคราว แนะนำให้ตรวจสอบเนื้อหาที่นี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มี

 

นโยบาย ด้านคุกกี้ จัดทำขึ้นเพื่อ ระบุเวลา และสาเหตุที่มีการใช้คุ้กกี้ ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์/ใช้บริการออนไลน์ (‘เว็บไซต์') ของเรา การเปิด บล็อคและลบคุ้กกี้