berg-electric-hoist

berg-electric-hoist

รอกสลิงไฟฟ้า 2 in 1 เบิร์ก

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของรอกให้ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยการนำรอกสลิงไฟฟ้า มาประกอบควบคู่กับรอกวิ่งไฟฟ้า

ใส่ความเห็น