Berg-electric-hoist-2-in-1

2-in Wire Rope Hoist-NEW

รอกสลิงไฟฟ้า 2 in 1

รอกสลิงไฟฟ้า 2 IN 1 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของรอกให้ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยการนำรอกสลิงไฟฟ้า มาประกอบควบคู่กับรอกวิ่งไฟฟ้า โดยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมการทำงาน ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยรีโมทคอนโทรล

ใส่ความเห็น