เครื่องเจียระไน

1

เครื่องเจียระไน ลับคมตัดเป็นเครื่องมือกลพื้นฐานชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มาก สามารถทำงานได้หลายอย่าง ใช้สำหรับลับคมตัด ของเครื่องมือตัดต่างๆ อาทิเช่น มีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน และสามารถเจียระไนเพื่อตกแต่งชิ้นงานเหล็กได้สะดวก

ประเภท และ ส่วนประกอบเครื่องเจียระไนเครื่องเจียระไนลับคมตัดโดยทั่วๆไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ และ เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น

1. เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ (ฺฺBench Grinding)

เครื่องเจียระไนชนิดนี้จะยึดติดอยู่กับโต๊ะเพื่อเพิ่มความสูง และสะดวกในการใช้งาน

เครื่องเจียระไน

2. เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น (่Floor Grinding)

เป็นเครื่องเจียระไนลับคมตัดที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบตั้งโต๊ะ มีส่วนที่เป็นฐานเครื่องเพื่อใช้ยึดติดกับพื้นทำให้เครื่องเจียระไนมีความมั่นคง แข็งแรงกว่าเครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น

เครื่องเจียระไนตั้งพื้น

ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน โดยทั่วๆไปของเครื่องเจียระไนตั้งพื้น จะมีส่วนประกอบดังนี้

1. มอเตอร์ (Motor)
2. ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel)
3. ฝาครอบล้อหิน (Wheel Guard)
4. แผ่นกระจกนิรภัย (Safety Glass)
5. แท่นรองรับงาน (Tool Rest)
6. ถังน้ำหล่อเย็น (Water Pot)
7. สวิตซ์เครื่อง (Switch)
8. ฐานเครื่อง (Base)

การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด เพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องเจียระไนลับคมตัดใช้ได้ยาวนานจึงมีวิธีการรักษา ดังนี้


1. ก่อนใช้เครื่องเจียระไนทุกครั้ง ต้องตรวจดูความพร้อมของเครื่อง หลังใช้งานให้ทำความสะอาดทุกครั้ง
2. ถ้ากระแสไฟมากกว่าปกติ หรือไม่เต็มเฟสห้ามใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด เพราะมอเตอร์จะไหม้
3. แต่งหน้าล้อหินเจียระไน ทั้ง 2 ข้าง ให้สมดุล จะทำให้เครื่องเจียระไน ไม่สั่นสะเทือน
4. ไม่ควรกดลับชิ้นงานเจียระไน กับผิวหน้าหินเจียระไนมากเกินไป เพราะจะทำให้หินแตกได้
5. หมั่นตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องเจียระไน ลับคมตัดทุกจุดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ หากเห็นจุดชำรุดเสียหาย ควรตรวจซ่อมทันที
6. ตรวจดูล้อหินเจียระไนว่ามีรอยร้าว หรือรอยบิ่นหรือไม่ เมื่อล้อหินเจียระไนไม่คมควรทำการแต่งหน้าหินเจียระไนใหม่
7. ควรตรวจสอบระยะห่างของแท่นรองรับเป็นประจำ โดยควรให้มีระยะห่างมากที่สุดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันชิ้นงานหรือเครื่องมือตัดหลุดเข้าไปในระหว่างล้อหิน
8. หลังเลิกใช้งานทุกครั้ง ควรปิดสวิตซ์ และทำความสะอาดเครื่องเจียระไนสม่ำเสมอ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือบ่อยๆ คือ ผงเศษเหล็ก หรือผงเศษหินกระเด็นเข้าตา นิ้วมือถูกล้อหินเจียระไนตัดขาด ล้อหินแตกกระเด็นมาถูกผู้ใช้ และไฟฟ้าดูด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับมือ มีดังนี้

1. ตรวจสภาพเครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
2. ห้ามใช้เครื่องเจียระไนก่อนใช้งาน
3. การแต่งกายต้องรัดกุมขณะใช้เครื่องเจียระไนลับมือ
4. ต้องสวมแว่นตานิรภัย กันเศษเหล็กเข้าตา
5. การเจียระไนชิ้นงาน ควรยืนอยู่ในท่าที่พร้อมปฏิบัติงาน
6. การลับชิ้นงาน กับล้อหินเจียระไนต้องจับชิ้นงานให้แน่น
7. การเจียระไนที่มีชิ้นงานขนาดเล็กให้จับชิ้นงานด้วยคีม
8. ขณะเจียระไนชิ้นงาน ควรจุ่มน้ำหล่อเย็นบ่อยๆ เพื่อลดความร้อน
9. การเจียระไนลับคมตัดชิ้นงาน ห้ามใส่ถุงมือ เนื่องจากจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อนิ้วมือของผู้ใช้ได้ง่าย
10. การเจียระไนลับคมตัด ห้ามใช้ผ้ารองรับชิ้นงาน
11. การลับคมตัดชิ้นงานห้ามใช้หินด้านข้างลับ เพราะอาจทำให้หินแตกได้
12. ไม่ควรก้มหน้าใกล้กับล้อหินเจียระไนเกินไป
13. เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งานเครื่องเจียระไนลับคมตัด ต้องพึงระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

2 thoughts on “เครื่องเจียระไน

ใส่ความเห็น