BERG กรรไกรตัดเหล็กเส้น (1 ตัว/กล่อง)

฿431฿2,190

  • บริเวณตัวปากกรรไกร มีความคม
  • แข็งแรง ทนทาน ทุ่นแรง
  • ผลิตจากเหล็กไฮคาร์บอนอย่างดี