รู้ไว้ใช่ว่า….การใช้รอกไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

Berg Electric hoist

การใช้รอกไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะรอกไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรที่มีพลังงานสูง การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้ใช้งานและผู้คนรอบข้าง อุบัติเหตุจากรอกไฟฟ้าอาจเกิดขึ้นได้ง่ายหากไม่มีการป้องกัน

ดังนั้น ผู้ใช้งานควรเลือกซื้อรอกสลิงไฟฟ้า ที่มีมาตรฐานสากลมาใช้งาน อาทิเช่น มาตรฐาน CE เพื่อความปลอดภัย และศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ตรวจสอบสภาพรอกไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง และปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การใช้รอกไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

คำแนะนำในการใช้รอกไฟฟ้า เบื้องต้นอย่างปลอดภัย

ก่อนใช้งาน

 1. ตรวจสอบสภาพรอกไฟฟ้า:
  • ตรวจสอบว่ารอกไฟฟ้าไม่มีรอยแตก รอยร้าว หรือรอยเสียหายใดๆ
  • ตรวจสอบว่าโซ่หรือสลิงอยู่ในสภาพดี ไม่หักงอ ไม่บิดเบี้ยว ไม่ขึ้นสนิม
  • ตรวจสอบว่าตะขอแขวน ไม่ชำรุด ไม่เสียหาย
  • ตรวจสอบว่าระบบเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยกขึ้นสูงจากพื้น 30 ซม. ค้างไว้สักระยะ และ ปล่อยลง สังเกตุการทำงานปกติ หรือไม่
  • ตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กไฟอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด มีสวิทช์ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • ตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าต่อสายดินอย่างถูกต้อง
  • ตรวจสอบว่ามีระบบ ลิมิตสวิทช์บน-ล่าง ตามมาตรฐาน CE แท้ เพื่อใช้งานรอกในระยะความยาวของสลิง และ ตัดการทำงานเมื่อสิ่งของที่ยกแกว่งมากเกินไป
 2. เลือกขนาดรอกไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน:
  • เลือกรอกไฟฟ้าที่มีความจุในการยกของเพียงพอต่อน้ำหนักของวัตถุที่จะยก
  • เลือกรอกไฟฟ้าที่มีความเร็วในการยกที่เหมาะสมกับงาน
  • เลือกรอกไฟฟ้าที่มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน
 3. เตรียมพื้นที่ทำงาน:
  • เคลียร์พื้นที่รอบๆ รอกไฟฟ้าให้โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานมีอากาศถ่ายเทสะดวก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานสามารถรองรับน้ำหนักของวัตถุที่จะยกได้

ระหว่างใช้งาน

 1. สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย:
  • สวมหมวกนิรภัย
  • สวมแว่นตานิรภัย
  • สวมรองเท้าบู๊ทนิรภัย
  • สวมถุงมือ
  • สวมเสื้อผ้าที่รัดกุม ไม่หลวมโคร่ง
 2. ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ยกคน:
  • รอกไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อยกสิ่งของเท่านั้น
  • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ยกคนเด็ดขาด
 3. ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ยกของเกินกำลัง:
  • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ยกของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่รอกไฟฟ้ารองรับ
  • การยกของเกินกำลังอาจทำให้รอกไฟฟ้าเสียหาย หรือเกิดอุบัติเหตุได้
 4. ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ยกของที่ไม่สมดุล:
  • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ยกของที่มีรูปร่างไม่สมดุล
  • การยกของที่ไม่สมดุลอาจทำให้ของหล่น และเกิดอุบัติเหตุได้
 5. ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ในสภาพอากาศที่เลวร้าย:
  • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ในสภาพอากาศที่มีฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
  • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ในสภาพที่มีลมแรง
 6. ระวังอันตรายจากไฟฟ้า:
  • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ใกล้กับแหล่งน้ำ หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง
  • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า กับมือเปียก
  • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ที่มีสายไฟชำรุด
 7. มีผู้ควบคุมรอกไฟฟ้า อยู่เสมอ:
  • ห้ามปล่อยให้รอกไฟฟ้า ทำงานโดยไม่มีผู้ควบคุม
  • ผู้ควบคุมรอกไฟฟ้า ต้องได้รับการฝึกอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รอกไฟฟ้า

หลังใช้งาน

 1. ทำความสะอาดรอกไฟฟ้า:
  • เช็ดทำความสะอาดรอกไฟฟ้า ด้วยผ้าแห้ง
  • ทาจาระบีหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
 2. เก็บรอกไฟฟ้า ในที่ปลอดภัย:
  • เก็บรอกไฟฟ้า ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก
  • เก็บรอกไฟฟ้า ให้พ้นมือเด็ก
  • เก็บรอกไฟฟ้า ให้พ้นแสงแดด และความร้อน

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

 • ห้ามดัดแปลง หรือแก้ไขรอกไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
 • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ที่ชำรุด หรือเสียหาย
 • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ที่หมดอายุการใช้งาน
 • ห้ามใช้รอกไฟฟ้า ที่ไม่มีฉลากแสดงข้อมูลการใช้งาน

 

ทำไมเราต้องให้ความสนใจในการใช้รอกไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

เหตุผลหลัก

 • รอกไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรกลหนักที่มีพลังงานสูง
 • การใช้รอกไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยอาจส่งผลร้ายแรง ดังนี้
 1. อันตรายต่อผู้ใช้งาน:
 • อาจเกิดไฟฟ้าช็อต
 • อาจถูกของหล่นใส่
 • อาจถูกบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
 • อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
 1. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน:
 • รอกไฟฟ้าอาจเสียหาย
 • สิ่งของที่ยกอาจเสียหาย
 • อาคารหรือสถานที่ทำงานอาจเสียหาย
 1. เสียเวลาและค่าใช้จ่าย:
 • อาจต้องหยุดงานเพื่อซ่อมแซมรอกไฟฟ้า หรือสิ่งของที่เสียหาย
 • อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • อาจต้องเสียค่าปรับ หรือค่าเสียหาย
 1. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์:
 • บริษัทอาจสูญเสียชื่อเสียง
 • ลูกค้าอาจไม่ไว้วางใจ
 • อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

แนวทางป้องกัน:

 • ศึกษาคู่มือการใช้งานรอกไฟฟ้าอย่างละเอียด
 • ฝึกอบรมผู้ใช้งานรอกไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบสภาพรอกไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด
 • บำรุงรักษารอกไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ

สรุป:รอกไฟฟ้าถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยผ่อนแรงงานในการยกของหนัก มีประวัติการใช้งานมายาวนานนับศตวรรษ ปัจจุบันรอกไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบใช้ไฟฟ้าและแบบใช้มือ เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย การใช้รอกไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เสียเวลาและค่าใช้จ่าย และผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ใส่ความเห็น