THE SUN ลวดเชื่อมอาร์กอนอลูมิเนียม รุ่น ER5356 (1 กล่อง 5 กก.)

฿3,273฿3,889

  • เป็นลวดเติมอลูมิเนียม ที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมประมาณ 5%
  • THE SUN ลวดเชื่อมเติม อลูมิเนียม ทนกรด ทนด่างได้ดี
  • เหมาะกับงานเชื่อมอลูมิเนียมที่เป็นกรด 5xxx มีความแข็งแรงสูง