ลวดเชื่อมไฟฟ้า THE SUN รุ่น 33 สินค้าไทย มาตรฐานส่งออก เชื่อมนิ่ม ควันน้อย สแลกร่อน (แบบลัง)

฿1,447฿1,564

  • ลวดเชื่อม THE SUN รุ่น เดอะซัน – 33 เชื่อมนิ่ม การอาร์คสม่ำเสมอ
  • เชื่อมได้ดี ในทุกท่าเชื่อม ควันในการเชื่อมน้อย สแลกร่อนง่าย
  • ได้รับมาตรฐาน  ISO 9001:2015 , ไทยแลนด์แบรนด์ และ มาตรฐานลอยด์ (UK)
ล้างค่า